Vyakhyaedu provides you Important Hindi Vocabulary and Grammar content (पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम (विपरीतार्थक शब्द), रस, संधियां, तद्भव तत्सम, , अलंकार, समास, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द वाक्य संशोधन -लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से सम्बंधित)  for your next exams or upcoming comparative exams (CBSE, UPSSSC, UPPSC, LDC, JA, DSSSB, CTET, TET & Other Govt. Exams). 

विलोम शब्द Vilom Shabd, विपरीतार्थक शब्द (Antonyms) : Hindi Grammar हिन्दी व्याकरण

‘विलोम’ शब्द का अर्थ है-उल्टा या विपरीत होता है। 


 ccsu b.ed books instagram for ccsu b.ed facebook for ccsu b.ed twitter for ccsu b.ed youtube for ccsu b.ed  

WWW.VYAKHYAEDU.IN
विलोम शब्द


Books : B.ED | ComputerHindi Grammar | Current Affairs | GK | English | Quantitative 

Reasoning | Electrical Engg.

 1. अमृत       - विष
 2. अन्धकार  - प्रकाश
 3. अनुराग    - विराग
 4. अथ          - इति
 5. अल्पायु     - दीर्घायु
 6. आदि         - अंत
 7. आगामी     - गत
 8. अनुज        - अग्रज
 9. अधिक     -  न्यून
 10. आग्रह     -  दुराग्रह
 11. आकर्षण     -  विकर्षण
 12. आदान     -  प्रदान
 13. अर्थ     -  अनर्थ
 14. आय     -  व्यय
 15. आहार     -  निराहार
 16. अनुकूल     -  प्रतिकूल
 17. अल्प     -  अधिक
 18. अभिज्ञ     -  अनभिज्ञ
 19. अनुग्रह     -  विग्रह
 20. आर्द्र     -  शुष्क 
 21. अभिमान     -  नम्रता
 22. आदि     -  अंत
 23. अर्वाचीन     -  प्राचीन
 24. अनुपस्थित     -  उपस्थित
 25. आयात     -  निर्यात
 26. आलस्य     -  स्फूर्ति
 27. अवनति     -  उन्नति
 28. अमावस्या     -  पूर्णिमा
 29. अनुरक्ति     -  विरक्ति
 30. अल्पसंख्यक     -  बहुसंख्यक
 31. आधुनिक     -  बहुसंख्यक
 32. आग्रह     -  अनाग्रह
 33. अनाथ     -  सनाथ
 34. अनुरक्ति     -  विरक्ति
 35. अत्यधिक     -  अत्यल्प
 36. अर्जन     -  वर्जन
 37. अवर      -  प्रवर
 38. अंतर्मुखी     -  वहिर्मुखी
 39. आलोक     -  अंधकार
 40. आच्छादित      -  अनाच्छादित

OTHER TOPICS